top of page

Kan een goed doel een deel van mijn erfenis krijgen?

Bijgewerkt op: 19 jan. 2021


Ja hoor, dat kan zeker.

Allereerst is het goed om te weten dat u niet verplicht bent uw volledige erfenis aan hen na te laten. Dat kan ook slecht een (klein) deel zijn. Goede doelen zijn blij met elke gift die ze krijgen.


Er zijn 3 manieren om iets na te laten aan het goede doel:


1. U geeft in uw testament aan dat het goede doel een ‘legaat’ krijgt. Een legaat wil zeggen dat u een omschreven som geld of een ander goed (bijvoorbeeld de woning of sieraden) aan het goede doel nalaat.

2. U kunt in uw testament opnemen dat het goede doel naast uw wettelijke erfgenamen ook erfgenaam wordt. Het goede doel is dan mede-erfgenaam en deelt de erfenis met de andere erfgenamen.

3. U kunt het goede doel als enig erfgenaam benoemen. Met deze optie kiest u er voor dat uw hele erfenis (schulden en bezittingen) naar het goede doel gaat. Let er bij deze mogelijkheid op dat u, indien u een partner en/of kinderen heeft, hen dan moet onterven.


Zoals u ziet kunt u alleen een goed doel benoemen in uw testament. Dat doet u bij de notaris. Als u van plan bent een goed doel op te nemen in uw testament, is het van belang dat u alle gegevens heeft. Enkel een omschrijving van het goede doel is niet voldoende, dat kan zorgen voor verwarring en daardoor wordt mogelijk het verkeerde goede doel aangeschreven.


Wat heeft u hiervoor dan nodig?


- De volledige naam zoals genoemd in het handelsregister.

- Het nummer van het handelsregister of het RSIN-nummer.

Goede doelen hebben die gegevens vaak duidelijk op de site staan, zodat u deze niet hoeft op te zoeken.


Goede doelen zullen een erfenis nooit zomaar accepteren als ze als erfgenaam een erfenis ontvangen. Een erfgenaam is namelijk ook verantwoordelijk voor de schulden die mogelijk aanwezig zijn. Dat is de reden dat een goed doel de erfenis beneficiair zal aanvaarden. Zo wordt er eerst goed gekeken wat de erfenis precies inhoudt.


Hoeveel erfbelasting moet een goed doel betalen?

Voor het goede doel gelden er bijzondere voorwaarden voor het krijgen van een erfenis of legaat. Als zij namelijk een ANBI-status hebben, hoeven ze geen erfbelasting te betalen. Zij kunnen daardoor het hele bedrag inzetten voor hun doelstellingen.


Waarom zou ik nalaten aan een goed doel?

Dat kan om diverse redenen zijn. Uiteindelijk bent u niets verplicht en is het vooral een overtuiging die u zelf heeft.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geen naaste familie heeft of dat er enkel familie is waarmee u geen contact meer heeft. Of u geeft de voorkeur aan het nalaten aan de kerk of een bepaald goed doel omdat u vindt dat u dat moreel verplicht bent, of omdat het u een goed gevoel geeft.


Nadelen van het benoemen van een goed doel

Het kan zo zijn dat uw wettige erfgenamen het niet eens zijn met uw keuze om (een deel) na te laten aan en goed doel. Dat wil namelijk ook zeggen dat zij minder krijgen dan dat ze wellicht gedacht hadden of misschien zelfs rekening mee gehouden hadden.

Nu kan het zijn dat uw erfgenamen het enkel bij een teleurstelling laten zitten, maar het gebeurt ook dat ze het testament gaan ‘aanvechten’ waardoor uw laatste wens mogelijk niet meer wordt uitgevoerd.

Om dat te voorkomen is het goed om er over na te denken een (onafhankelijke) executeur te benoemen die ervoor zorgdraagt dat uw wensen worden uitgevoerd zoals u ze voor ogen heeft. U kunt Fonckle als executeur aanwijzen. Graag ga ik met u in gesprek om uw wensen duidelijk te krijgen, zodat ik uw nalatenschap in uw geest kan afwikkelen.


Om ingewikkelde situaties na uw overlijden te voorkomen adviseer ik om uw wens zoveel als mogelijk kenbaar te maken bij uw erfgenamen en/of naasten. Zo kunt u uw beweegredenen uitleggen en hierover met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard is een gesprek vooraf niet in alle situaties mogelijk. Dan is het raadzaam uw motivaties en mogelijk zelfs een medische verklaring toe te voegen aan uw testament.

Wilt u wel graag het gesprek aangaan, maar ziet u hier tegenop en/of wilt u dit niet alleen doen, weet dan dat ik u als nalatenschapscoach hierbij kan helpen. Samen kunnen we kijken hoe u het gesprek aangaat. Wellicht vind u het prettig dat ik bij het gesprek aanwezig ben.


Neem gerust contact met me op via info@fonckle.nl of bel naar 040- 20 27 471 om te kijken wat ik voor u kan betekenen.

58 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page