top of page
Groepstherapie

Pre-mediation

Als u er samen even niet uitkomt

Het vooraf vastleggen van uw eigen nalatenschap is een onderwerp dat u niet altijd even gemakkelijk met uw naasten bespreekt. Het kan zijn dat er gevoeligheden zijn, die het voor u moeilijk maken uw wensen kenbaar te maken. Wellicht zijn er bepaalde zaken in de familiesfeer bij zowel u en/of uw dierbaren, die een goede afstemming belemmeren. Allerlei emoties spelen vaak een grote rol. In het ergste geval kan dat mogelijkerwijs leiden tot de noodzaak van het in de arm nemen van een advocaat, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt. Maar ook de onderlinge relaties uiteraard niet ten goede komt.

Een dergelijke radicale stap wilt u dan natuurlijk ook zoveel mogelijk zien te voorkomen. Daarvoor kunt u gebruik maken van mediation. Als onpartijdig ADR geregistreerd mediator ondersteun ik u graag om u en uw naasten om de tafel te krijgen. Om zaken bespreekbaar te maken met de intentie er samen uit te komen, zodat u uiteindelijk samen tot wederzijds begrip en overeenstemming komt. Met plezier help ik u met deskundige adviezen op juridisch, financieel en praktisch gebied. Hetgeen u uiteindelijk met elkaar afspreekt en in de overeenkomst zet, bepaalt u zelf.

Nalatenschapsmediation

Net even wat gemakkelijker

Een overlijden is vaak een verdrietige gebeurtenis. Iedereen beleeft dat verdriet echter op zijn eigen wijze en soms zorgt dat voor wederzijds onbegrip. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de rol die iemand zichzelf had toebedacht waar u anders over denkt of een schenking van de overledene die totaal niet overeenkomt met wat u had verwacht. Dat maakt het voor nabestaanden dan niet altijd even gemakkelijk om met elkaar te overleggen en samen te werken, terwijl dat wel noodzakelijk is. Emoties lopen op en staan rationele beslissingen in de weg. Het afwikkelen van de nalatenschap van uw dierbare kan dan leiden tot een bron van soms hoogoplopende conflicten, die in het ergste geval kunnen leiden tot hoge kosten voor advocaten en het uit elkaar vallen van uw familie.

 

Zit u in zo’n situatie of voorvoelt u de mogelijkheid dat dit zou kunnen gebeuren, roept u dan mijn hulp in. Als onpartijdige ADR geregistreerd mediator kan ik u en uw naasten op een constructieve manier begeleiden in het voeren van de gesprekken, deze bevorderen en samen met u naar oplossingen zoeken. Die zullen echter niet pasklaar zijn, maar oplossingen die gaandeweg de mediation door uzelf gevonden worden. Op grond van mijn kennis en ervaring laat ik u zien waar uw keuzes op financieel, juridisch en menselijk gebied toe kunnen leiden. Ik kan u advies geven wat juridisch haalbaar is en samen leggen we de gemaakte afspraken en waar alle betrokken achter staan vast in een schriftelijke overeenkomst. 

bottom of page