top of page
in gesprek over afwikkelen nalatenschap

Executeur of boedelgevolmachtigde

Uw behoeften en wensen staan voorop

Hebt u de intentie om vooraf een familielid of goede vriend als executeur te benoemen? Of bent u als erfgenaam aangewezen om de afwikkeling van de erfenis op u te nemen? Weet dan dat het niet verplicht is het executeurschap te aanvaarden en dat de opdracht ook geweigerd mag worden. Het is namelijk een rol die voor een naaste vaak een grote emotionele en praktische belasting met zich meebrengt in een toch al moeilijke periode.

 

Als professioneel NOVEX executeur met alle benodigde deskundigheid op juridisch, financieel en organisatorisch gebied, neem ik de zakelijke verantwoordelijkheid voor deze belangrijke taak graag op me. Daarmee bent u verzekerd van een zorgvuldige en efficiënte afwikkeling van de nalatenschap, geheel conform de wensen in het testament.

In goed overleg

In uw testament kunt mij de bevoegdheid geven om op te treden als begrafenisexecuteur, beheersexecuteur of afwikkelingsbewindvoerder, of alle drie. In het eerste geval regel ik alle zaken die met uw uitvaart te maken hebben, in het tweede geval beheer ik de nalatenschap en het eventueel voldoen van schulden. Of mogelijk andere, speciale opdrachten, die vastgelegd zijn in het testament. In dit geval ben ik verplicht akkoord te vragen én te krijgen van de erfgenamen, de ‘kwijting en decharge’. In het derde geval gaat deze bevoegdheid nog een stapje verder en kan ik eventueel ook zonder medewerking van de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen. In de praktijk echter zal ik als executeur bij voorkeur alles zoveel mogelijk afhandelen in goed overleg en met goedkeuring van de erfgenamen.  

Is er geen testament, is er geen executeur benoemd of bent u als executeur aangewezen maar ziet u het niet zitten om deze taak te aanvaarden, dan kunt u mij als boedelgevolmachtigde benoemen. U geeft dan de volmacht om namens u als erfgenaam de nalatenschap af te wikkelen. 

Vooraf vastgesteld

Indien u op dit gebied mogelijke problemen voorziet na uw overlijden, dan kan ik daar als executeur met u op anticiperen. Samen bespreken we eventuele knelpunten, uw wensen en instructies en zoek ik met u naar passende oplossingen, die we vervolgens opnemen in uw testament. Omdat ik naast executeur ook mediator ben, kan ik desgewenst ook ondersteunen in eventueel moeilijke gesprekken met uw erfgenamen. Zo creëert u duidelijkheid bij hen en vooral rust bij uzelf.

bottom of page