top of page
benoeming executeur

Levensdossier

Uw nalatenschap goed geregeld

Grote kans dat u het zelf al eens heeft meegemaakt. Na een overlijden bleek er veel onduidelijkheid te zijn bij de nabestaanden, over bijvoorbeeld de zaken en wensen van de overledene. Juist als emoties de overhand hebben. Op zo’n moment is er voor de nabestaanden echter veel te regelen en zijn er belangrijke beslissingen te nemen. Deze kunnen in emotionele tijden leiden tot verkeerde keuzes, met soms ook grote consequenties. U kunt uw nabestaanden ontzorgen door praktische zaken, maar vooral ook uw wensen vooraf vast te leggen. Op deze manier voorkomt u dat zij met vraagtekens blijven zitten, over onder meer uw bedoelingen met de nalatenschapsverdeling en geeft u hun de ruimte om te doen wat het belangrijkste is na het verlies van een dierbare: rouwen.

Nu denkt u wellicht direct aan de meest voor de hand liggende en uiteraard zeer belangrijke zaken. Zoals de verdeling van uw kostbare bezittingen, bankrekeningen, verzekeringen en abonnementen. Maar vergeet ook uw digitale nalatenschap niet. Welke accounts heeft u, wat zijn wachtwoorden tot social media en hoe wenst u na uw overlijden zichtbaar te zijn op social media?

 

En indien uzelf tijdens uw leven niet meer in staat bent om uw eigen administratie te voeren, kan de vastlegging van relevante gegevens in uw levensdossier ook een uitgangspunt vormen voor degene die dat van u overneemt. Overzicht en inzicht, door een up-to-date administratie.

Een dynamisch dossier

Dat doe ik door samen met u te inventariseren, aan de hand van Het Levensregister. Een praktisch, handzaam en uitgebreid digitaal levensdossier, dat mede op mijn initiatief en door mij ontwikkeld is. Het invullen van dit dossier is zorgvuldig en integer werk. Regelmatig wordt het door ons geactualiseerd, maar het is desgewenst ook voor u toegankelijk. Zo kunt u, als u dat wilt, gewijzigde gegevens te allen tijde zelf aanpassen. Een dynamisch dossier dat met uw leven mee verandert.

Wat kan ik verder voor u betekenen als nalatenschapscoach

Graag help ik u om samen uw administratie op orde te brengen en te houden, zaken vooraf vast te leggen en er zo voor te zorgen dat alles overzichtelijk is terug te vinden. Ook kan ik op juridisch gebied ondersteunen. Zo kan ik van tevoren met u bekijken wat er mogelijk is in een testament of levenstestament en wat hierover uw ideeën zijn. Door hier vooraf goed over na te denken, maakt u weloverwogen keuzes. Maar ook als u al een testament heeft, is het raadzaam deze eens in de paar jaar een keer goed door te nemen. Is alles nog wel zo geregeld als u voor ogen heeft? Ik kan uw testament met u doornemen, uitleggen als u iets niet begrijpt en controleren of zaken nog kloppen. Indien daaruit blijkt dat zaken moeten worden aangepast en u dat wenst, kan ik u begeleiden bij uw bezoek aan de notaris. U kunt bovendien laten vastleggen dat u mij benoemt als executeur van uw nalatenschap.

bottom of page