top of page

Wat gebeurt er als ik wilsonbekwaam ben?Een testament maakt u op voor uw wensen na overlijden, een levenstestament maakt u op voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Zo houdt u zelf de regie in handen en worden uw belangen volgens uw wensen behartigd. U kunt zelf bepalen welke wensen u in een levenstestament wilt vastleggen.

U kunt hierbij denken aan het regelen van uw dagelijkse financiën, schenkingen, toestemming voor medische beslissingen of bijvoorbeeld specifieke wensen voor de verzorging van uw huisdier. Het is belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. U bepaald zelf wie u hiervoor benoemt.

Want wat gebeurt er als u geen levenstestament heeft gemaakt en u wordt wilsonbekwaam?

Door de kantonrechter wordt er dan een bewindvoerder, curator of een mentor benoemt. U heeft er geen invloed op wie dat dan wordt. Het is ook niet vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld uw partner benoemt wordt.

U bent niet meer in staat uw financiële zaken te regelen?

Dan wordt er een bewindvoerder benoemd: de bewindvoerder beheert het geld en de goederen. Beslissingen worden genomen door de bewindvoerder, zoveel mogelijk in overleg met u.

U kunt uw persoonlijke zaken niet meer regelen?

Dan kan er een mentor benoemd worden. Hierbij gaat het vooral om beslissingen die genomen moeten worden over verpleging en verzorging.

U bent niet meer in staat uw financiële en persoonlijke beslissingen te nemen?

Dan kan de rechter een curator benoemen. Hierbij wordt uw vermogen en u als persoon beschermd. U mag zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen verrichten.

Door het benoemen van een gevolmachtigde (levensexecuteur) in een levenstestament bepaalt u zelf wie voor u de beslissingen neemt.

82 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page